Menu

Koordynator do spraw dostępności

Komendant Miejski PSP w Łodzi , w związku realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczył w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi : 

1.Panią kpt. Annę Krzętowską-Salę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,

2.Panią mł. bryg. Magdalenę Tomalę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,

3.Pana kpt. Dominika Głowackiego do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,

4.Panią st. kpt. Monikę Littmann do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,

5.Panią mł. bryg. Anetę Skrobek do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,

6.Pana mł. bryg. Dariusza Barańskiego do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatorów ds. dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez Komendę planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,
  • monitorowanie działalności Komendy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

1.Pani kpt. Anna Krzętowska-Sala:

42 6163034

a.sala@straz.lodz.pl

2.Pani mł. bryg. Magdalena Tomala

42 6163044

m.tomala@straz.lodz.pl

3.Pan kpt. Dominik Głowacki

42 6163026

d.glowacki@straz.lodz.pl

4.Pani st. kpt. Monika Littmann

42 6163019

m.littmann@straz.lodz.pl

5.Pani mł. bryg. Aneta Skrobek

42 61630011

a.skrobek@straz.lodz.pl

6.Pan mł. bryg. Dariusz Barański

42 6163065

d.baranski@straz.lodz.pl

Nabór do PSP

Sprawdź czy zbliża się nabór dla kandydatów na strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy.

Dołącz do naszego zespołu i pomagaj innym już dziś!!

Kliknij poniżej aby poznać szczegóły.
Skip to content