drukuj

Ratownictwo specjalistyczne

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) - jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

KSRG jest zorganizowany na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Dla likwidowania skutków zdarzeń przekraczających możliwości powiatów lub województw, z sił i środków KSRG formuje się odwody operacyjne. Na terenie województwa łódzkiego została powołana rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Łódzka Brygada Odwodowa, w skład której wchodzą następujace specjalistyczne grupy: trzy specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego, specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, dwie specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego i specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza.

Informację wprowadził(a): Marcin Lech (2015-05-08)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Górczyński (2019-09-16)