drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6
ul. Rudzka 58/60, 93-423 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 06

Dowódca JRG - st. kpt. mgr inż. Łukasz Goliński

Z-ca Dowódcy JRG - mł. bryg. inż. Piotr Gzik

Data powstania obiektu: 1963 rok

Rys historyczny:
Obiekt wybudowano w 1963 roku. Mieściła się tu strażnica nr 9. Później mieścił siedzibę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych Łódź - Górna. Od 1992 roku był siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, a obecnie Komendy Miejskiej.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Szkudlarek (2019-08-02)