drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3
ul. Wólczańska 111/113 , 90-521 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 03

Dowódca JRG - bryg. mgr inż. Władysław Duraj

Z-ca  Dowódcy JRG - st. kpt. mgr inż. Jakub Brzózka
 

 

Data powstania obiektu: 1953 rok

Rys historyczny:
Do początku lat pięćdziesiątych strażacy pełnili służbę w strażnicach wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Na placu przy ul. Wólczańskiej 111/113, który był własnością łódzkiej straży, wybudowano i oddano do użytku w 1953 roku 3-piętrowy gmach komendy z garażami, do którego przeniesiono Oddział III z baraków przy ul. Sienkiewicza 54.

Inne:
Obecnie w budynku mieści się siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Instytucje podległe:
Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Rafał Kowalski (2019-11-04)