drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze na terenie Łodzi

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź
tel.: (+48) 42 616 38 01

Dowódca JRG - bryg. mgr inż. Artur Michalak

Z-ca Dowódcy JRG - mł. bryg. mgr inż. Mirosław Warchoł

Rys historyczny:
Zarząd i komenda Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej postanowiły zrealizować projekt wybudowania w zagrożonej pożarami północnej części miasta na Bałutach remizy dla oddziału pomocniczego. Przy pomocy magistratu zakupiono za sumę 50.000 zł działkę przy ul. Zgierskiej 47 i przystąpiono do budowy. 4 grudnia 1928 roku oddano budynek do użytkowania.

Inne:
Obecnie po rozbudowie i modernizacji w obiekcie mieści się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1.

Lokalizacja na mapie:
Informację wprowadził(a): Rafał Kowalski (2012-11-27)
Informację zmodyfikował(a): Emilian Piątkowski (2018-12-04)