drukuj

Działania ratownicze - aktualności

Narada roczna kadry kierowniczej KM PSP w Łodzi
7 lutego 2018

2 lutego 2018r. w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi odbyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca działalność komendy w 2017r. Wśród zaproszonych gości byli: st. bryg. Jarosław Wlazłowski - łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi, mł. insp. Piotr Krężołek - I zastępca komendanta miejskiego Policji w Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Marek Białkowski - przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ, Sławomir Emanuel - prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi, Piotr Czyżewski - zastępca komendanta Straży Miejskiej ds. Prewencji w Łodzi.

Podsumowanie działalności KM PSP w Łodzi zostało zawarte w „Informacji o stanie bezpieczeństwa miasta Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, której treść zawiera szereg istotnych informacji o zadaniach zrealizowanych w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Zarówno w zakresie działań ratowniczych, jak również kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych i logistycznych, a także aspekty współdziałania KM PSP w Łodzi z różnymi instytucjami i jednostkami w szczególności w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Komendant Miejski PSP w Łodzi - mł. bryg. Grzegorz Wąsik podziękował strażakom PSP
i OSP za zaangażowanie, skuteczne wykonywanie zadań oraz pełną poświęcenia służbę. Wskazał także, że w miniony roku PSP obchodziła 25-lecie powstania formacji i skierował podziękowania za wsparcie i pomoc udzielone KM PSP w Łodzi przez organy i instytucje państwowe oraz samorządowe na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej w Łodzi.

Informację wprowadził(a): Łukasz Górczyński (2018-02-07)