drukuj

Aktualności

Pożar kontenerów z bateriami przy ul. Pryncypalnej w Łodzi
7 lutego 2018

30 stycznia o godz. 20:30 do SK KM PSP w Łodzi wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ul. Pryncypalnej 132/134. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar kontenerów ze zużytymi bateriami oraz elewacji ściany magazynu na terenie firmy zajmującej się przetwarzaniem elektroodpadów. Ponadto na niebezpieczeństwo pożaru narażony był zbiornik wypełniony olejem napędowy, który przylegał do elewacji budynku objętego pożarem.

Działania PSP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podzieleniu terenu objętego pożarem na odcinki bojowe i podaniu czterech prądów piany na płonące kontenery oraz objętą ogniem elewację budynku. Działania gaśnicze utrudnione były ze względu na wybuchy baterii i ich wyrzuty na znaczne odległości. Po ugaszeniu pożaru na miejsce został zadysponowany zastęp rozpoznania chemicznego z JRG 4, którego zadaniem było przeprowadzenie rozpoznania pod kątem zagrożeń dla środowiska w związku z zaistniałym pożarem. Po dokonaniu pomiarów zagrożenia nie stwierdzono. Działaniami koordynował zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi bryg. Jacek Konciak. W działaniach udział brało łącznie 19 zastępów PSP i OSP.

Informację wprowadził(a): Łukasz Górczyński (2018-02-07)