drukuj

Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

  1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
  2. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
  3. wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,
  4. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,
  5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia obsługi zdarzeń.

Wykaz Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych na terenie Łodzi:

Informację wprowadził(a): Marcin Lech (2013-03-13)
Informację zmodyfikował(a): Marcin Lech (2013-06-25)