drukuj

Kierownictwo KMPSP w Łodzi

Komendant Miejski PSP w Łodzi
bryg. mgr inż. Grzegorz Wąsik

 

Zastępca Komendanta Miejskiego
bryg. mgr inż. Jacek Konciak

 


Zastępca Komendanta Miejskiego
bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik

 

 

Godziny pracy: 07:30 - 15:30
Kontakt  
Adres 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
Telefon (+48) 42 616 30 00
Fax (+48) 42 616 30 63
E-mail kmpsp07@straz.lodz.pl

Zakres obowiązków:

 1. Pracą Komendy kieruje Komendant Miejski przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi.
 2. Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje wyznaczony Zastępca Komendanta Miejskiego.
 3. Komendantowi Miejskiemu podlegają komórki organizacyjne:
  1. Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
  2. Wydział Budżetu i Rachunkowości,
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby BHP,
  4. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 4. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje komórki organizacyjne:
  1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego,
  2. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.
  3. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy,
 5. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje komórki organizacyjne:
  1. Wydział Techniczny.
  2. Wydział Kwatermistrzowski,
Informację wprowadził(a): Marcin Lech (2013-08-23)
Informację zmodyfikował(a): Marcin Lech (2013-08-23)